O. Ricardo - spotkanie z wrocławskim regionem

Niesamowite spotkanie z ojcem Ricardo we Wrocławiu podczas koinonii regionalnej pobudziło nas do tego, by na nowo uwierzyć w to, co po ludzku wydaje się niemożliwe. Wiara, która rodzi się z dialogu pomiędzy człowiekiem a Bogiem czyni nas gotowymi do wypełnienia naszego powołania bez względu na okoliczności. Jesteśmy bardzo wdzięczni ojcu Ricardo za to, że odpowiedział na wezwanie Pana i realizuje misję Koinonii Jan Chrzciciel na całym świecie.

Simple Image Gallery Extended