Pięćdziesiątnica w Pilźnie (23-24.05.2015)

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego stała się okazją wspólnego świętowania w Oazie w Pilźnie (Czechy) wraz z Pasterzem Generalnym Koinonii Jan Chrzciciel. To właśnie o. Alvaro Grammatica zaprosił kaliską rzeczywistość aby w tym miejscu, razem "wołać" o Ducha Świętego dla całej wspólnoty i Kościoła. Przeżyliśmy te dwa wni wspólnie modląc się, słuchając świadectw i nauczań, uczestnicząc w Eucharystii wieńczącej całe spotkanie. Dla nas był to czas patrzenia w przyszłość w radości i pewności drogi, którą zmierzamy.

Simple Image Gallery Extended