"Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki." Mt3,3

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego stała się okazją wspólnego świętowania w Oazie w Pilźnie (Czechy) wraz z Pasterzem Generalnym Koinonii Jan Chrzciciel. To właśnie o. Alvaro Grammatica zaprosił kaliską rzeczywistość aby w tym miejscu, razem "wołać" o Ducha Świętego dla całej wspólnoty i Kościoła. Przeżyliśmy te dwa wni wspólnie modląc się, słuchając świadectw i nauczań, uczestnicząc w Eucharystii wieńczącej całe spotkanie. Dla nas był to czas patrzenia w przyszłość w radości i pewności drogi, którą zmierzamy.

 • _MG_0229
 • _MG_0250
 • _MG_0256
 • _MG_0263
 • _MG_0266
 • _MG_0310
 • _MG_0347
 • _MG_0369
 • _MG_0372
 • _MG_0383
 • _MG_0428

Simple Image Gallery Extended

Narodzeni